Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokrati utgår från idén om politisk jämlikhet. Rösträtten är den mest grundläggande demokratiska rättighet vi har. I snitt röstar nio av tio svenskar i valet, men till exempel bland personer med funktionsnedsättning är deltagandet lägre.

Nu föreslår regeringen en ändring av vallagen för att öka tryggheten vid valdeltagandet inför valet 2022. Ändringarna ska bland annat innebära mer tillgängliga vallokaler. Hur kan myndigheter och civila samhället skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande och/eller att fler ska känna sig trygga när de ska rösta?

Nov 29, 2021

Demokrati utgår från idén om politisk jämlikhet. Rösträtten är den mest grundläggande demokratiska rättighet vi har. I snitt röstar nio av tio svenskar i valet, men till exempel bland personer med funktionsnedsättning är deltagandet lägre.

Nu föreslår regeringen en ändring av vallagen för att öka...